top of page

עלינו

בעידן המחלוקות המשפטיות המתעוררות עקב אוכלוסייה גבוהה, אשר בתחום הדמוגרפיה שלה שונה, לא כל האנשים יכולים להרשות לעצמם את העלות הגבוהה של פנייה לבית המשפט כדי לבקש משפט או לחכות שנים כדי לקבל צדק בנטל המתמיד לתנאים ולזמן הכספי . הנה אנחנו באים לעזור לך.


אנו מתכוונים לגשר על הפער בין הכיתות בקהילה למגשרים, לספק קישור בין אותם במטרה לספק מודעות חברתית.

מלבד זאת, כולנו מארגנים כנסים שונים, סמינרים מקוונים, תחרויות.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

MediateGuru-4.png
bottom of page