בעיית לוט

הצדדים בבוררות זו הם:

Fata Energy Holding, Inc.

(תובע)

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

v.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

ממלכת קולומבה

(משיב)

התיעוד לבעיית המוט הוא הבא:

1. Fata Energy Holding, Inc. - הודעה על בוררות.

2. ממשלת קולומבה - תגובה להודעת הבוררות.

3. הערת תרגול SIAC - מימון צד ג '.

4. הסכם השקעות מקיף של ASEAN.

5. כללי השקעה של SIAC 2017.