top of page
globe-296471_1280.png
MediateGuru
מועצת ייעוץ גלובלית
globe-296471_1280.png

ל- MediateGuru יש דירקטוריון מגוון של חברי מועצה מייעצים מרחבי הגלובוס אשר מתכנסים ומספקים את ההדרכה וההדרכה שלהם לארגון ומסייעים למדיאטגורו בהשגת מטרתם.

הזמנה למועצה המייעצת

אנו משוועים ומזמינים את המקצועני או אקדמאי מכובד לשקול להיות חלק ממועצת הייעוץ העולמית של mediateguru.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הערה:

1) התפקיד יהיה כבוד.

2) רק שני יועצים ימונה מאומה אחת.

3) יועצים נכבדים יחויבו להדריך את MediateGuru ולחתן את עתיד תעשיית ה- ADR.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

לקבלת חוקה מפורטת של המועצה המייעצת, אנא לחץ כאן

טופס הזמנת מועצה מייעצת

כדי להירשם לתפקיד יועץ כבוד , אנא הקדיש זמן למלא את המידע להלן.

bottom of page